Kdy je třeba na zasklení balkonu stavební povolení?

Jaká pravidla platí při zasklení balkonu? Kdy stačí ohlášení a kdy potřebujete stavební povolení? Vysvětluje MÁRIA HALAŠKOVÁ, mluvčí Místní úřadu Bratislava-Petržalka.

Kdy stačí plánované zasklení balkonu nebo lodžie jen ohlásit stavebnímu úřadu?

Zasklívání balkonu na ohlášení je dostačující v případě osazení lehké konstrukce, která podstatně nemění vzhled bytového domu a účel užívání balkonu.

Stavební povolení se vyžaduje v případě uzavření prostoru balkonu okny, která podstatně změní vzhled bytového domu. Například balkon se tímto uzavřením přičlení k prostoru kuchyně, respektive pokoje, čímž dochází ke změně způsobu jeho předchozího užívání.

Kolik trvá celý proces – od podání ohlášení až po souhlasné stanovisko stavebního úřadu?

Je-li podání kompletní, ohlášení stavebnímu úřadu řeší stavební úřad ve lhůtě do 30 dnů od podání.

Jaké hrozí pokuty, kdyby si člověk zasklil balkon bez ohlášení?

Pokud stavebník provede stavební úpravu bez ohlášení stavebnímu úřadu, může mu být uložena pokuta do 331 eur. Pokud stavební úprava vyžadovala vydat stavební povolení, pokuta může být uložena až do výše 830 eur.

Dělá stavební úřad kontroly nebo hrozí pokuta, jen pokud by člověka někdo přímo úřadu nahlásil?

Stavební úřad provádí kontroly na základě oznámení správců bytových domů, jelikož prvotní úkon obhlídky bytu je ve smyslu zákona o vlastnictví bytů povinností správců, resp. zástupců vlastníků.

Hrozí postih, kdyby člověk zasklení ohlásil, ale nepočkal na souhlas úřadu? Balkon či lodžii by zasklil a až zpětně by dostal souhlasné stanovisko úřadu.
Stavebník má povinnost čekat na písemné vyjádření k ohlášení.

V případě, že stavebník zasklí balkon a na povolení stavební úpravy postačilo ohlášení, stavební úřad vydá pasport ke stavební úpravě a zároveň je se stavebníkem zahájeno přestupkové řízení o uložení sankce.

Pasportem se ověří rozsah skutečně zrealizované stavby. Při přestupkovém řízení bývá ve většině případů uložena sankce – výše pokuty se odvíjí od přitěžujících okolností.

Discover

Sponsor

Latest

Zamilujte se

Středomořské slunce, čistý styl stvořený z přírodních materiálů, jednoduché a přitom sofistikované barvy, které vyzařují nevtíravý luxus a eleganci. To je image,...

Jak začít s otužováním

V posledních letech se celosvětově rozmohl fenomén jménem otužování. Co všechny tolik láká na ponořování se do ledové vody nebo na každodenní...

Praktické rady, jak co nejefektivněji zařídit garsoniéru

Malá výměra nemusí vždy znamenat nepohodlí. Obytný prostor garsonek je sice menší ve srovnání s jednopokojovým či dvoupokojovým bytem, ​​ale pokud správně...

Pokud máme pořádek ve financích, jsme rozvážnější

Jak ovlivňuje naše reakce fakt, že nemáme pořádek ve financích? Vytváří to neklid, nespokojenost a stres, protože nám mozek...

Podzim nejlépe vystihuje hygge. Jak si v tomto stylu zařídit bydlení?

S prodlužujícími se večeři a chladným počasím přichází období, kdy trávíme stále více času doma. Ani pandemická opatření nenahrávají společenskému životu mimo...